Kolonitælling

Scan®100/300/500/1200/4000 fra Interscience

Scan®100 er manuel kolonitælling. Scan®300/500/1200/4000 er automatisk. 

Scan® anvender en avanceret genkendelsesteknologi som registrerer på grundlag af farve og kontur for hver koloni.
Det er et system, der kan differentiere mellem forskellige farvede kolonier. Endvidere kan du tilføje eventuelle kolonier, som du ønsker skal medgå i resultatet. 
Resultatet gemmes på to måder; i et regneark og som billede i separat billedfil.

 

Scan® kan anvendes til aflæsning af såvel spiral-, dybde som overfladeudsåede petriskåle.

Med Scan® bliver tælling af plader hurtigere og mere nøjagtig.

Med Scan®1200/4000 er der mulighed for måling af in-hiberings zoner

Kontakt os for mere information!

  Mikrobiologi

Mikrobiologi

  Bioteknologi

Bioteknologi

  Prøvehåndtering

Prøvehåndtering

  Laboratorieopvask

Laboratorieopvask

  Fedt / Fibre

Fedt / Fibre