Anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer

AnoxomatTM Mark II fra Mart® Microbiology B.V.

AnoxomatTM Mark II er et automatisk system til at opnå det optimale dyrkningsmiljø for anaerobe og mesoaerofile bakterier.Nw Markii

AnoxomatTM Mark II trykprøver krukken og erstatter herefter den atmosfæriske luft med den valgte gas. Eventuel rest ilt fjernes ved hjælp af en katalysator. Systemet kan anvendes til brugerdefinerede O2, CO2 og H2 koncentrationer.

AnoxomatTM Mark II kan leveres med printer eller udgang til PC, så dokumentation for tæthed og luftblanding kan udskrives og følge krukken (GLP).
Krukker med racks til:
- 6, 9 og 14 cm petriskåle
- mikrotiterplader 
- rør

Nemt og enkelt med maximum sikkerhed/kvalitet men til et minimum af driftsomkostninger.

Kontakt os for yderligere information om AnoxomatTM Mark II,

  Mikrobiologi

Mikrobiologi

  Bioteknologi

Bioteknologi

  Prøvehåndtering

Prøvehåndtering

  Laboratorieopvask

Laboratorieopvask

  Fedt / Fibre

Fedt / Fibre