Mikrobiologi

Identifikation af mikroorganismer

Identifikation af mikroorganismer

Identifikation af bakterie-, svampe- og gærceller. Metoden bygger på traditionel forgæring og resistensmønstre - men med en helt ny og automatisk teknologi.

Hurtigmetode; kvantitativ og kvalitativ

Hurtigmetode; kvantitativ og kvalitativ

Hurtigmetode til påvisning og tælling af mikroorganismer i fødevarer og pharma (non-steril). F.eks Totalkim, Coliforme, Enterobacteriaceae,Gær og Skimmel med mere.

Anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer

Anaerobe- og mikroaerofile dyrkningsmiljøer

Opnå det optimale dyrkningsmiljø indenfor 5 minutter for anaerobe og mesoaerofile bakterier. Maximum sikkerhed og kvalitet med et minimum af driftsomkostninger.

Hygiejnekontrol

Hygiejnekontrol

Airsampler, Clean Card og kontaktskåle (se substrater) til hygiejnekontrol.

Studier af mikrobiel vækst

Studier af mikrobiel vækst

Bioscreen C anvendes, hvis du ønsker at studere effekten af f.eks. temperatur, kemiske stoffer m.m. på en ren- eller blandingskultur.

Substrater - klar til brug

Substrater - klar til brug

Substrater fra REDIPOR med fuld dokumentation, høj sikkerhed og lang holdbarhed ved stuetemperatur.

Serial Diluter

Serial Diluter

Erstatning af traditionel og tidskrævende arbejde ved serial fortyndning. Inlabtec fortyndingssystem erstatter fortyndingsrør og dilucups.

Kolonitælling

Kolonitælling

Automatisk kolonitælling af petriskåle udsået manuelt eller med spiralplater - Plader tælles på få sekunder! Resultatet gemmes automatisk såvel i regneark som i en billedfil.

Pladespredning

Pladespredning

Anvend spiralplater til automatisk prøveudsåning. Metoden spænder over 5 log i én petriskål - uden yderligere fortynding. En mulighed for optimering af laboratoriets- tid og forbrugsvarer.

  Mikrobiologi

Mikrobiologi

  Bioteknologi

Bioteknologi

  Prøvehåndtering

Prøvehåndtering

  Laboratorieopvask

Laboratorieopvask

  Fedt / Fibre

Fedt / Fibre